ค้นหาห้องปฏิบัติการ (LABORATORY)

ห้องปฏิบัติการ (LABORATORY)

รวบรวมห้องปฏิบัติการ แยกเป็นหน่วยงาน และจังหวัด ทุกภูมิภาคทั่วประเทศ สามารถค้นหาห้องปฏิบัติการใกล้เคียง เพื่อติดต่อใช้บริการกับผู้ดูแลห้องปฏิบัติการ ได้ที่นี่

อาคารศูนย์นวัตกรรมเทคโนโลยีการแปรรูปผลผล...

คณะเกษตรศาสตร์ ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 99 หมู่ 9 ต.ท่าโพธิ์ อ.เมือง จ.พิษ...

อาคารโรงงานต้นแบบด้านการผลิตอาหารประเภทเ...

85 ถนน สถลมาร์ค ตำบลเมืองศรีไค อำเภอวารินชำราบ จังหวัดอุบลราชธานี

อาคารปฏิบัติการศูนย์การเรียนรู้ด้านวิทยา...

คณะเกษตรศาสตร์และทรัพยากรธรรมชาติ มหาวิทยาลัยพะเยา 19 ม.2 ต.แม่กา อ.เมือง จ.พะเ...

อาคารปฏิบัติการวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีกา...

เลขที่ 222 หมู่ 2 ต.บ้านพร้าว อ.ป่าพะยอม จ.พัทลุง

ห้อปฏิบัติการกระบวนผลิตพอลิเมอร์ (1512)

744 ถ.สุรนารายณ์ อ.เมือง จ.นครราชสีมา 30000

ห้องอุปกรณ์และเครื่องมือ หมายเลขห้อง 36-...

เลขที่ 744 ถนนสุรนารายณ์ ตำบลในเมือง อำเภอเมืองนครราชสีมา จังหวัดนครราชสีมา

ห้องสารเคมี 4316 คณะศิลปกรรมศาสตร์และวิท...

167 ถนนชัยภูมิ-ตาดโตน ต.นาฝาย อ.เมือง จ.ชัยภูมิ 36000

ห้องสะอาดสำหรับปฏิบัติการอิเล็กทรอนิกส์แ...

Synchrotron Light Research institute. 111 University Avenue, Muang District, ...

ห้องสะอาดสำหรับปฏิบัติการอิเล็กทรอนิกส์แ...

Synchrotron Light Research institute. 111 University Avenue, Muang District, ...

ห้องสมุดอิเล็กทรอนิกส์ คณะศิลปกรรมศาสตร์...

167 ถนนชัยภูมิ-ตาดโตน ต.นาฝาย อ.เมือง จ.ชัยภูมิ 36000

ห้องสมุดอิเล็กทรอนิกส์ คณะบริหารธุรกิจ

คณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยราชภัชัยภูมิ

ห้องวิศวกรรมโลจิสติกส์ หมายเลขห้อง 36-50...

เลขที่ 744 ถนนสุรนารายณ์ ตำบลในเมือง อำเภอเมืองนครราชสีมา จังหวัดนครราชสีมา