รายละเอียดเครื่องมือ(EQUIPMENT DETAIL)

ตู้ดูดควัน

 • รหัสเครื่องมือ : 6630-031-051
 • ชื่อเครื่องมือ : ตู้ดูดควัน
 • ชื่อเครื่องมือ (ภาษาอังกฤษ) : Hood
 • ยี่ห้อ : Cruma
 • รุ่น : 9002-GH-AD
 • สาขาเทคโนโลยี : สาขาวิทยาศาสตร์เคมีและเภสัช
 • เทคนิคของอุปกรณ์ : เครื่องสำอาง
 • ปีที่ทำการสั่งซื้อ : 2546
 • มูลค่าเครื่องมือ : 197,950.00 บาท
 • วัตถุประสงค์การใช้งาน : เป็นตู้ดูดควันชนิดที่มี filter กรองดักกลิ่นภายในตัวเครื่อง
 • บริษัทที่จำหน่าย : ห้างหุ้นส่วน เอ็น.วาย.อาร์
 • หน่วยงานสังกัด : มหาวิทยาลัยนเรศวร
 • ชื่อห้องปฏิบัติการ : ห้องปฏิบัติการวิเคราะห์ด้านเครื่องสำอาง ยา และอาหารเสริม (TC 415)

ความสามารถของเครื่อง/ความละเอียด

ผู้ดูแลเครื่องมือ
ชื่อผู้ดูแลเครื่องมือ หน่วยงานสังกัด หมายเลขโทรศัพท์
ธนิดา พงษ์พิชิต
มหาวิทยาลัยนเรศวร
055-968721

TAG

KEYWORD

สร้างโดย : มนทิรา มีขำ 2556-01-28 10:34:56

แก้ไขล่าสุดโดย : มนทิรา มีขำ 2559-09-12 11:17:06