รายละเอียดเครื่องมือ(EQUIPMENT DETAIL)

กล้องจุลทรรศน์แบบหงาย

 • รหัสเครื่องมือ : 7730-006-902
 • ชื่อเครื่องมือ : กล้องจุลทรรศน์แบบหงาย
 • ชื่อเครื่องมือ (ภาษาอังกฤษ) : Inverted Microscope
 • ยี่ห้อ : Nikon
 • รุ่น : TS100F
 • สาขาเทคโนโลยี : สาขาวิทยาศาสตร์เคมีและเภสัช
 • เทคนิคของอุปกรณ์ : เครื่องสำอาง
 • ปีที่ทำการสั่งซื้อ : 2546
 • มูลค่าเครื่องมือ : 300,000.00 บาท
 • วัตถุประสงค์การใช้งาน : เป็นกล้องจุลลทรรศ์แบบหงาย มีกำลังขยาย 2x, 4x, 10x,20x, 410x ใช้สำหรับส่องดูเซลล์และตัวอย่างทางชีววิทยา ยี่ห้อ Nikon
 • บริษัทที่จำหน่าย : ฮอลลีวู้ด อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด
 • หน่วยงานสังกัด : มหาวิทยาลัยนเรศวร
 • ชื่อห้องปฏิบัติการ : ห้องปฏิบัติการวิเคราะห์ด้านเครื่องสำอาง ยา และอาหารเสริม (TC 415)

ความสามารถของเครื่อง/ความละเอียด

ผู้ดูแลเครื่องมือ
ชื่อผู้ดูแลเครื่องมือ หน่วยงานสังกัด หมายเลขโทรศัพท์
กุญช์ชญา โอภาสทิพากร
มหาวิทยาลัยนเรศวร
055-968770
ธนิดา พงษ์พิชิต
มหาวิทยาลัยนเรศวร
055-968721

สร้างโดย : มนทิรา มีขำ 2556-01-25 14:13:09

แก้ไขล่าสุดโดย : กุญช์ชญา โอภาสทิพากร 2562-02-05 11:11:16