รายละเอียดเครื่องมือ(EQUIPMENT DETAIL)

เครื่องวิเคราะห์หาปริมาณธาตุโดยหลักการเผาไหม้ (CHNS/OAnalyzer)

 • รหัสเครื่องมือ : 6630-019-16/55/00001-3020000
 • ชื่อเครื่องมือ : เครื่องวิเคราะห์หาปริมาณธาตุโดยหลักการเผาไหม้ (CHNS/OAnalyzer)
 • ชื่อเครื่องมือ (ภาษาอังกฤษ) : Carbon,Hydrogen Nitrogen and Sulfer/Oxygen Analyser
 • ยี่ห้อ : LECO
 • รุ่น : CHN628+TruSpec Micro
 • สาขาเทคโนโลยี : สาขาวิทยาศาสตร์เคมีและเภสัช
 • เทคนิคของอุปกรณ์ : เคมีวิเคราะห์
 • ปีที่ทำการสั่งซื้อ : 2555
 • มูลค่าเครื่องมือ : 4,720,000.00 บาท
 • วัตถุประสงค์การใช้งาน : CHNSO เป็นเครื่องที่วิเคราะห์หาปริมาณคาร์บอน ไฮโดรเจน ไนโตรเจน ซัลเฟอร์และออกซิเจน โดยอาศัยหลักการเผาไหม้สารตัวอย่างด้วยความร้อนสูงเพื่อให้สารอยู่ในสภาพแก๊สแล้ววัดปริมาณธาตุด้วยตัวตรวจวัดชนิด Thermal conductivity detector และ IR detector สามารถวิเคราะห์ได้ทั้งเชิงคุณภาพและปริมาณ วิเคราะห์ตัวอย่างด้วย CHN (solid sample) ตัวอย่างละ 1300 บาท/ตัวอย่าง วิเคราะห์ตัวอย่างด้วย CHNS (solid sample) ตัวอย่างละ 1400 บาท/ตัวอย่าง วิเคราะห์ตัวอย่างด้วย O (solid sample) ตัวอย่างละ 1500 บาท/ตัวอย่าง วิเคราะห์ตัวอย่างด้วย CHN (liquid sample) ตัวอย่างละ 1400 บาท/ตัวอย่าง วิเคราะห์ตัวอย่างด้วย CHNS (liquid sample) ตัวอย่างละ 1700 บาท/ตัวอย่าง
 • หน่วยงานสังกัด : มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี
 • ชื่อห้องปฏิบัติการ : ห้องปฏิบัติการวิเคราะห์ธาตุและสารประกอบ

ความสามารถของเครื่อง/ความละเอียด

ผู้ดูแลเครื่องมือ
ชื่อผู้ดูแลเครื่องมือ หน่วยงานสังกัด หมายเลขโทรศัพท์
สมบูรณ์ นกพรมพะเนา
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี
044-223313-4
เนรัญชลา ชุปวา
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี
044-223313-4

สร้างโดย : surajit sp 2556-01-23 10:38:35

แก้ไขล่าสุดโดย : สุพิชชา ไทยมะณี 2562-05-22 14:49:00