รายละเอียดเครื่องมือ(EQUIPMENT DETAIL)

เครื่องวัดการดูดกลืนแสง

 • รหัสเครื่องมือ : 0005
 • ชื่อเครื่องมือ : เครื่องวัดการดูดกลืนแสง
 • ชื่อเครื่องมือ (ภาษาอังกฤษ) : UV-VIS Spectoscopy
 • ยี่ห้อ : Shimadzu
 • รุ่น : UV-1201V,UV-1601,UV-1240V
 • สาขาเทคโนโลยี : สาขาวิทยาศาสตร์เคมีและเภสัช
 • เทคนิคของอุปกรณ์ : เคมีวิเคราะห์
 • มูลค่าเครื่องมือ : 409,915.12 บาท
 • วัตถุประสงค์การใช้งาน : ความยาวคลื่น 190-800 nm
 • หน่วยงานสังกัด : มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
 • ชื่อห้องปฏิบัติการ : ห้องปฏิบัติการวิศวกรรมชีวการแพทย์
ค้นหาตั้งแต่ปี               ถึงปี                      
ปี จำนวนครั้งการใช้งาน
25561
25481
25461

ความสามารถของเครื่อง/ความละเอียด

ผู้ดูแลเครื่องมือ
ชื่อผู้ดูแลเครื่องมือ หน่วยงานสังกัด หมายเลขโทรศัพท์
สุรักษ์ อุดมสม
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
0832095232

สร้างโดย : Namthip Wongpratheep 2556-01-09 17:02:00

แก้ไขล่าสุดโดย : รัตติกาล อยู่สุภาพ 2563-04-08 11:10:47