รายละเอียดเครื่องมือ(EQUIPMENT DETAIL)

เครื่องแก๊สโครมาโตกราฟฟี (GC-FID)

  • รหัสเครื่องมือ : 0003
  • ชื่อเครื่องมือ : เครื่องแก๊สโครมาโตกราฟฟี (GC-FID)
  • ชื่อเครื่องมือ (ภาษาอังกฤษ) : Gas Chromatography
  • ยี่ห้อ : -
  • รุ่น : GC-14B
  • สาขาเทคโนโลยี : สาขาวิทยาศาสตร์เคมีและเภสัช
  • เทคนิคของอุปกรณ์ : เคมีวิเคราะห์
  • วัตถุประสงค์การใช้งาน : ใช้แยกองค์ประกอบของสารที่สามารถระเหยกลายเป็นไอ
  • หน่วยงานสังกัด : มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม
  • ชื่อห้องปฏิบัติการ : ห้องปฏิบัติการเคมี
ค้นหาตั้งแต่ปี               ถึงปี                      
ปี จำนวนครั้งการใช้งาน
25521
25511

ความสามารถของเครื่อง/ความละเอียด

ผู้ดูแลเครื่องมือ
ชื่อผู้ดูแลเครื่องมือ หน่วยงานสังกัด หมายเลขโทรศัพท์
Namthip Wongpratheep
มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม
-

สร้างโดย : Namthip Wongpratheep 2556-01-09 16:54:22

แก้ไขล่าสุดโดย : พรทิพย์ เหล่าทองสาร 2563-03-30 11:47:30