รายละเอียดเครื่องมือ(EQUIPMENT DETAIL)

เครื่องโครมาโทกราฟีของเหลวสมรรถนะสูง

  • รหัสเครื่องมือ : 0002
  • ชื่อเครื่องมือ : เครื่องโครมาโทกราฟีของเหลวสมรรถนะสูง
  • ชื่อเครื่องมือ (ภาษาอังกฤษ) : High Performance Liquid Chromatography (HPLC)
  • ยี่ห้อ : -
  • รุ่น : K-1001,LC-10ADVP
  • สาขาเทคโนโลยี : สาขาวิทยาศาสตร์เคมีและเภสัช
  • เทคนิคของอุปกรณ์ : เคมีวิเคราะห์
  • วัตถุประสงค์การใช้งาน : วิเคราะห์สารประกอบที่ระเหยยาก (Low Volatile Substation) หรือมีน้าหนักโมเลกุลสูง
  • หน่วยงานสังกัด : มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม
  • ชื่อห้องปฏิบัติการ : ห้องปฏิบัติการเคมี
ค้นหาตั้งแต่ปี               ถึงปี                      
ปี จำนวนครั้งการใช้งาน
25501
25481
25421

ความสามารถของเครื่อง/ความละเอียด

ผู้ดูแลเครื่องมือ
ชื่อผู้ดูแลเครื่องมือ หน่วยงานสังกัด หมายเลขโทรศัพท์
Namthip Wongpratheep
มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม
-
พรสวรรค์ เยี่ยมสุวรรณ
มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม
091-8414191
พรทิพย์ เหล่าทองสาร
มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม
0914134928

สร้างโดย : Namthip Wongpratheep 2556-01-09 16:51:03

แก้ไขล่าสุดโดย : Namthip Wongpratheep 2559-04-20 10:45:09