รายละเอียดเครื่องมือ(EQUIPMENT DETAIL)

เครื่องปิดผนึกภาชนะแบบสูญญากาศ Vacuum sealer

  • รหัสเครื่องมือ : 3605-010-02/52/001-3020000-3103
  • ชื่อเครื่องมือ : เครื่องปิดผนึกภาชนะแบบสูญญากาศ Vacuum sealer
  • ชื่อเครื่องมือ (ภาษาอังกฤษ) : เครื่องปิดผนึกภาชนะแบบสูญญากาศ Vacuum sealer
  • สาขาเทคโนโลยี : สาขาวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี อาหาร
  • เทคนิคของอุปกรณ์ : วิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี อาหาร
  • หน่วยงานสังกัด : มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี
  • ชื่อห้องปฏิบัติการ : ห้องปฏิบัติการเทคโนโลยีอาหาร
ผู้ดูแลเครื่องมือ
ชื่อผู้ดูแลเครื่องมือ หน่วยงานสังกัด หมายเลขโทรศัพท์
สมบูรณ์ นกพรมพะเนา
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี
044-223313-4
เนรัญชลา ชุปวา
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี
044-223313-4

สร้างโดย : สุพิชชา ไทยมะณี 2563-06-01 14:10:05

แก้ไขล่าสุดโดย : -