รายละเอียดเครื่องมือ(EQUIPMENT DETAIL)

หม้อนึ่งฆ่าเชื้อ Autoclave

  • รหัสเครื่องมือ : 6530-003-02/55/00005-3020000-03111
  • ชื่อเครื่องมือ : หม้อนึ่งฆ่าเชื้อ Autoclave
  • ชื่อเครื่องมือ (ภาษาอังกฤษ) : หม้อนึ่งฆ่าเชื้อ Autoclave
  • สาขาเทคโนโลยี : สาขาวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี อาหาร
  • เทคนิคของอุปกรณ์ : วิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี อาหาร
  • หน่วยงานสังกัด : มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี
  • ชื่อห้องปฏิบัติการ : ห้องปฏิบัติการเทคโนโลยีอาหาร
ผู้ดูแลเครื่องมือ
ชื่อผู้ดูแลเครื่องมือ หน่วยงานสังกัด หมายเลขโทรศัพท์
สมบูรณ์ นกพรมพะเนา
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี
044-223313-4
เนรัญชลา ชุปวา
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี
044-223313-4

สร้างโดย : สุพิชชา ไทยมะณี 2563-06-01 14:02:55

แก้ไขล่าสุดโดย : -