รายละเอียดเครื่องมือ(EQUIPMENT DETAIL)

Biosafety Cabinet Class II

ผู้ดูแลเครื่องมือ
ชื่อผู้ดูแลเครื่องมือ หน่วยงานสังกัด หมายเลขโทรศัพท์
Natchanart thichak
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
053-943397 ต่อ 14

TAG

KEYWORD

สร้างโดย : ภาลิตา ต.เจริญ 2563-03-27 10:23:32

แก้ไขล่าสุดโดย : ภาลิตา ต.เจริญ 2563-04-07 15:30:04