รายละเอียดเครื่องมือ(EQUIPMENT DETAIL)

ถังหมัก ขนาด 7.5 ลิตร

 • รหัสเครื่องมือ : PIP2560
 • ชื่อเครื่องมือ : ถังหมัก ขนาด 7.5 ลิตร
 • ชื่อเครื่องมือ (ภาษาอังกฤษ) : Fermentor 7.5L
 • รุ่น : MDFT-N-7.5L
 • สาขาเทคโนโลยี : สาขาเทคโนโลยีด้านอื่นๆ
 • เทคนิคของอุปกรณ์ : เทคนิคอุปกรณ์ด้านอื่นๆ
 • ปีที่ทำการสั่งซื้อ : 2560
 • วัตถุประสงค์การใช้งาน : ใช้ในการหมักเพาะเชื้อจุลินทรีย์ หรือเชื้อยีสต์ในอาหารเหลว
 • บริษัทที่จำหน่าย : บริษัท บี.อี. มารูบิชิ (ประเทศไทย) จำกัด
 • หน่วยงานสังกัด : มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี
 • ชื่อห้องปฏิบัติการ : หน่วยโรงงานต้นแบบ PIPs

ความสามารถของเครื่อง/ความละเอียด

ผู้ดูแลเครื่องมือ
ชื่อผู้ดูแลเครื่องมือ หน่วยงานสังกัด หมายเลขโทรศัพท์
วิทยา บุตรทองมูล
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี
024707539

สร้างโดย : Warisara Boonma 2563-03-26 17:04:13

แก้ไขล่าสุดโดย : -