รายละเอียดเครื่องมือ(EQUIPMENT DETAIL)

เครื่องวัดแสง

ผู้ดูแลเครื่องมือ
ชื่อผู้ดูแลเครื่องมือ หน่วยงานสังกัด หมายเลขโทรศัพท์
manutsanan Pibanwong
มหาวิทยาลัยบูรพา
0990524536

TAG

Lux Meter

KEYWORD

Lux Meter

สร้างโดย : manutsanan Pibanwong 2562-06-28 15:57:27

แก้ไขล่าสุดโดย : -