รายละเอียดเครื่องมือ(EQUIPMENT DETAIL)

เครื่องวัดความเป็นกรด-ด่าง1

ผู้ดูแลเครื่องมือ
ชื่อผู้ดูแลเครื่องมือ หน่วยงานสังกัด หมายเลขโทรศัพท์
manutsanan Pibanwong
มหาวิทยาลัยบูรพา
0990524536

สร้างโดย : manutsanan Pibanwong 2562-02-26 17:32:13

แก้ไขล่าสุดโดย : manutsanan Pibanwong 2563-06-25 10:46:10