รายละเอียดเครื่องมือ(EQUIPMENT DETAIL)

เครื่องทดสอบกำลังอัดคอนกรีต

 • รหัสเครื่องมือ : 3630007-007-01/56/00001-3020000-04102
 • ชื่อเครื่องมือ : เครื่องทดสอบกำลังอัดคอนกรีต
 • ชื่อเครื่องมือ (ภาษาอังกฤษ) : Concrete Compression Testers
 • ยี่ห้อ : ELE
 • รุ่น : EL36-4150/01
 • สาขาเทคโนโลยี : สาขาวิศวกรรมศาสตร์
 • เทคนิคของอุปกรณ์ : อื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง
 • ปีที่ทำการสั่งซื้อ : 2560
 • มูลค่าเครื่องมือ : 730,000.00 บาท
 • วัตถุประสงค์การใช้งาน : ทดสอบกำลังอัด 20 Kn-1800 Kn (30500) แรงกด:ลูกบาศก์ 50 mm ราคา 100 บาท/ตัวอย่าง (30510) แรงกด:ลูกบาศก์ 100 mm ราคา 100 บาท/ตัวอย่าง (30520) แรงกด:ลูกบาศก์ 150 mm ราคา 100 บาท/ตัวอย่าง (30530) แรงกด:ทรงกระบอก dia 50 mm ราคา 150 บาท/ตัวอย่าง (30540) แรงกด:ทรงกระบอก dia 100 mm ราคา 150 บาท/ตัวอย่าง (30550) แรงกด:ทรงกระบอก dia 150 mm ราคา 150 บาท/ตัวอย่าง
 • หน่วยงานสังกัด : มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี
 • ชื่อห้องปฏิบัติการ : ห้องปฏิบัติการทดสอบวัสดุก่อสร้าง

ความสามารถของเครื่อง/ความละเอียด

ผู้ดูแลเครื่องมือ
ชื่อผู้ดูแลเครื่องมือ หน่วยงานสังกัด หมายเลขโทรศัพท์
สมบูรณ์ นกพรมพะเนา
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี
044-223313-4
เนรัญชลา ชุปวา
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี
044-223313-4

TAG

KEYWORD

สร้างโดย : supicha thaimanee 2561-12-27 13:13:32

แก้ไขล่าสุดโดย : supicha thaimanee 2562-04-19 11:36:00