รายละเอียดเครื่องมือ(EQUIPMENT DETAIL)

เครื่องเจาะคอนกรีต

 • รหัสเครื่องมือ : 3413-001-11/60/00001-3020000-04101
 • ชื่อเครื่องมือ : เครื่องเจาะคอนกรีต
 • ชื่อเครื่องมือ (ภาษาอังกฤษ) : Concrete drilling machine
 • ยี่ห้อ : Husqvarna
 • รุ่น : ไฟฟ้าDMS240
 • สาขาเทคโนโลยี : สาขาวิศวกรรมศาสตร์
 • เทคนิคของอุปกรณ์ : อื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง
 • ปีที่ทำการสั่งซื้อ : 2560
 • มูลค่าเครื่องมือ : 210,000.00 บาท
 • วัตถุประสงค์การใช้งาน : เจาะแท่งตัวอย่างทางวัสดุก่อสร้าง (30930) งานเจาะแท่งตัวอย่างคอนกรีต ขนาด 4" ราคา 100 บาท/ตัวอย่าง
 • บริษัทที่จำหน่าย : -
 • หน่วยงานสังกัด : มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี
 • ชื่อห้องปฏิบัติการ : ห้องปฏิบัติการทดสอบวัสดุก่อสร้าง

ความสามารถของเครื่อง/ความละเอียด

ผู้ดูแลเครื่องมือ
ชื่อผู้ดูแลเครื่องมือ หน่วยงานสังกัด หมายเลขโทรศัพท์
สมบูรณ์ นกพรมพะเนา
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี
044-223313-4
เนรัญชลา ชุปวา
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี
044-223313-4

สร้างโดย : supicha thaimanee 2561-12-27 09:56:39

แก้ไขล่าสุดโดย : supicha thaimanee 2562-04-19 10:32:13