รายละเอียดเครื่องมือ(EQUIPMENT DETAIL)

เครื่องกลั่นหาปริมาณไนโตรเจน

 • รหัสเครื่องมือ : 6630-021-04/60/00001-3020000-11000
 • ชื่อเครื่องมือ : เครื่องกลั่นหาปริมาณไนโตรเจน
 • ชื่อเครื่องมือ (ภาษาอังกฤษ) : Nitrogen Distillator
 • ยี่ห้อ : Foss
 • รุ่น : Kjeltec 8200
 • สาขาเทคโนโลยี : สาขาเทคโนโลยีด้านอื่นๆ
 • เทคนิคของอุปกรณ์ : เทคนิคอุปกรณ์ด้านอื่นๆ
 • ปีที่ทำการสั่งซื้อ : 2559
 • วัตถุประสงค์การใช้งาน : วิเคราะห์ตัวอย่างน้ำ ตามรายการทดสอบ ดังนี้ Ammonia - nitrogen ราคา 400 บาท/ตัวอย่าง Organic - nitrogen ราคา 650 บาท/ตัวอย่าง Total Kjeldahl Nitrogen ราคา 650 บาท/ตัวอย่าง
 • บริษัทที่จำหน่าย : non
 • หน่วยงานสังกัด : มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี
 • ชื่อห้องปฏิบัติการ : ห้องปฏิบัติการวิเคราะห์น้ำ

ความสามารถของเครื่อง/ความละเอียด

ผู้ดูแลเครื่องมือ
ชื่อผู้ดูแลเครื่องมือ หน่วยงานสังกัด หมายเลขโทรศัพท์
สมบูรณ์ นกพรมพะเนา
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี
044-223313-4
เนรัญชลา ชุปวา
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี
044-223313-4

สร้างโดย : supicha thaimanee 2561-11-13 14:22:48

แก้ไขล่าสุดโดย : supicha thaimanee 2561-11-13 15:06:47