รายละเอียดเครื่องมือ(EQUIPMENT DETAIL)

ตู้อบลมร้อน

  • รหัสเครื่องมือ : -
  • ชื่อเครื่องมือ : ตู้อบลมร้อน
  • ชื่อเครื่องมือ (ภาษาอังกฤษ) : Hot Air Oven
  • รุ่น : ีUF160
  • สาขาเทคโนโลยี : สาขาเทคโนโลยีด้านอื่นๆ
  • เทคนิคของอุปกรณ์ : เทคนิคอุปกรณ์ด้านอื่นๆ
  • หน่วยงานสังกัด : มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม
  • ชื่อห้องปฏิบัติการ : ห้องปฏิบัติการตรวจวิเคราะห์ปริมาณซัลเฟอร์ไดออกไซด์
ผู้ดูแลเครื่องมือ
ชื่อผู้ดูแลเครื่องมือ หน่วยงานสังกัด หมายเลขโทรศัพท์
นางปรารถนา ขะมานาม
มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม
055-267080

KEYWORD

เครื่องมืออื่นๆ

ตู้อบลมร้อน
ดูทั้งหมด

สร้างโดย : ศรินธร สังข์ทอง 2561-09-25 12:59:25

แก้ไขล่าสุดโดย : ศรินธร สังข์ทอง 2561-09-25 13:06:44