รายละเอียดเครื่องมือ(EQUIPMENT DETAIL)

เครื่องทดสอบแรงกดอัด

  • รหัสเครื่องมือ : 236-220860-8
  • ชื่อเครื่องมือ : เครื่องทดสอบแรงกดอัด
  • ชื่อเครื่องมือ (ภาษาอังกฤษ) : Compression tester
  • สาขาเทคโนโลยี : สาขาเทคโนโลยีด้านอื่นๆ
  • เทคนิคของอุปกรณ์ : เทคนิคอุปกรณ์ด้านอื่นๆ
  • หน่วยงานสังกัด : มหาวิทยาลัยทักษิณ
  • ชื่อห้องปฏิบัติการ : ห้อง SC 2208
ผู้ดูแลเครื่องมือ
ชื่อผู้ดูแลเครื่องมือ หน่วยงานสังกัด หมายเลขโทรศัพท์
เสาวภาคย์ ศรีชุมพวง
มหาวิทยาลัยทักษิณ
0808035960

สร้างโดย : ธมลพรรณ จุลพูล 2561-09-05 21:55:37

แก้ไขล่าสุดโดย : -