รายละเอียดเครื่องมือ(EQUIPMENT DETAIL)

เครื่องโม่มันสำปะหลัง

  • รหัสเครื่องมือ : -
  • ชื่อเครื่องมือ : เครื่องโม่มันสำปะหลัง
  • ชื่อเครื่องมือ (ภาษาอังกฤษ) : Rasper
  • สาขาเทคโนโลยี : สาขาเทคโนโลยีด้านอื่นๆ
  • เทคนิคของอุปกรณ์ : เทคนิคอุปกรณ์ด้านอื่นๆ
  • ปีที่ทำการสั่งซื้อ : 2551
  • วัตถุประสงค์การใช้งาน : เพื่อขูดหัวมันสำปะหลังให้มีลักษณะเป็นขุย โดยท่อนสแตนเลส ซึ่งมีฟันเล็กๆ ที่คม (ลูกโม่)
  • หน่วยงานสังกัด : มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี
  • ชื่อห้องปฏิบัติการ : หน่วยโรงงานต้นแบบ PIPs

ความสามารถของเครื่อง/ความละเอียด

ผู้ดูแลเครื่องมือ
ชื่อผู้ดูแลเครื่องมือ หน่วยงานสังกัด หมายเลขโทรศัพท์
บุปผา ชินเชิดวงศ์
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี
-
ญาใจ รัตนปรมากุล
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี
02-470-7400-1

TAG

KEYWORD

สร้างโดย : บุปผา ชินเชิดวงศ์ 2561-07-17 11:27:51

แก้ไขล่าสุดโดย : บุปผา ชินเชิดวงศ์ 2561-07-17 11:29:06