รายละเอียดเครื่องมือ(EQUIPMENT DETAIL)

เครื่องล้างหัวมันสำปะหลังและสายพานลำเลียง

  • รหัสเครื่องมือ : ุไม่ระบุ
  • ชื่อเครื่องมือ : เครื่องล้างหัวมันสำปะหลังและสายพานลำเลียง
  • ชื่อเครื่องมือ (ภาษาอังกฤษ) : เครื่องล้างหัวมันสำปะหลังและสายพานลำเลียง
  • สาขาเทคโนโลยี : สาขาเทคโนโลยีด้านอื่นๆ
  • เทคนิคของอุปกรณ์ : เทคนิคอุปกรณ์ด้านอื่นๆ
  • ปีที่ทำการสั่งซื้อ : 2551
  • วัตถุประสงค์การใช้งาน : การล้างหัวมันสำปะหลังหรืออื่นๆ เพื่อจำกัดเศษดิน และเศษทราย และมี Screw conveyor พาหัวมันสำปะหลังออกจากเครื่องล้างหัวมัน ไปที่สายพานลำเลียง เพื่อส่งเข้าเครื่องโม่ต่อไป
  • หน่วยงานสังกัด : มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี
  • ชื่อห้องปฏิบัติการ : หน่วยโรงงานต้นแบบ PIPs

ความสามารถของเครื่อง/ความละเอียด

ผู้ดูแลเครื่องมือ
ชื่อผู้ดูแลเครื่องมือ หน่วยงานสังกัด หมายเลขโทรศัพท์
บุปผา ชินเชิดวงศ์
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี
-
ญาใจ รัตนปรมากุล
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี
02-470-7400-1

สร้างโดย : บุปผา ชินเชิดวงศ์ 2561-07-17 11:02:10

แก้ไขล่าสุดโดย : -