รายละเอียดเครื่องมือ(EQUIPMENT DETAIL)

ถังผสมที่อุณหภูมิสูง

 • รหัสเครื่องมือ : 51S0200015
 • ชื่อเครื่องมือ : ถังผสมที่อุณหภูมิสูง
 • ชื่อเครื่องมือ (ภาษาอังกฤษ) : Mixing Tank (High Temp.)
 • รุ่น : ไม่ระบุ
 • สาขาเทคโนโลยี : สาขาวิศวกรรมศาสตร์
 • เทคนิคของอุปกรณ์ : วิศวกรรมเคมี
 • ปีที่ทำการสั่งซื้อ : 2551
 • วัตถุประสงค์การใช้งาน : ใช้สำหรับการย่อยวัถุดิบทางการเกษตรด้วยเอนไซม์
 • บริษัทที่จำหน่าย : ห้างหุ้นส่วนจำกัด พาสเจอร์
 • หน่วยงานสังกัด : มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี
 • ชื่อห้องปฏิบัติการ : หน่วยโรงงานต้นแบบ PIPs

ความสามารถของเครื่อง/ความละเอียด

ผู้ดูแลเครื่องมือ
ชื่อผู้ดูแลเครื่องมือ หน่วยงานสังกัด หมายเลขโทรศัพท์
วิทยา บุตรทองมูล
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี
024707539
ญาใจ รัตนปรมากุล
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี
02-470-7400-1

สร้างโดย : วิทยา บุตรทองมูล 2561-04-19 02:41:43

แก้ไขล่าสุดโดย : Warisara Boonma 2562-07-27 14:44:58