รายละเอียดเครื่องมือ(EQUIPMENT DETAIL)

เครื่องอบแห้งฟลูอิดไดซ์เบดแบบสั่น

 • รหัสเครื่องมือ : 0313-450-0078
 • ชื่อเครื่องมือ : เครื่องอบแห้งฟลูอิดไดซ์เบดแบบสั่น
 • ชื่อเครื่องมือ (ภาษาอังกฤษ) : Vibro-Fluidized Bed
 • ยี่ห้อ : Nitro Type VB-3.0
 • รุ่น : ไม่ระบุ
 • สาขาเทคโนโลยี : สาขาวิศวกรรมศาสตร์
 • เทคนิคของอุปกรณ์ : วิศวกรรมเคมี
 • ปีที่ทำการสั่งซื้อ : 2545
 • มูลค่าเครื่องมือ : 5,950,000.00 บาท
 • วัตถุประสงค์การใช้งาน : สามารถอบแห้งได้อย่างต่อเนื่อง
 • บริษัทที่จำหน่าย : บริษัท วิสดอม เทคโนโลยี่ จำกัด
 • หน่วยงานสังกัด : มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี
 • ชื่อห้องปฏิบัติการ : หน่วยโรงงานต้นแบบ PIPs

ความสามารถของเครื่อง/ความละเอียด

ผู้ดูแลเครื่องมือ
ชื่อผู้ดูแลเครื่องมือ หน่วยงานสังกัด หมายเลขโทรศัพท์
วิทยา บุตรทองมูล
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี
024707539
ญาใจ รัตนปรมากุล
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี
02-470-7400-1

TAG

KEYWORD

สร้างโดย : วิทยา บุตรทองมูล 2561-04-19 02:39:48

แก้ไขล่าสุดโดย : Warisara Boonma 2561-06-14 10:23:53