รายละเอียดเครื่องมือ(EQUIPMENT DETAIL)

เครื่องโครมาโทกราฟของเหลวสมรรถนะสูงพร้อมอุปกรณ์

ความสามารถของเครื่อง/ความละเอียด

ผู้ดูแลเครื่องมือ
ชื่อผู้ดูแลเครื่องมือ หน่วยงานสังกัด หมายเลขโทรศัพท์
Natchanart thichak
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
053-943397 ต่อ 14

สร้างโดย : จริยา แก้วยานะ 2559-09-02 11:09:47

แก้ไขล่าสุดโดย : รัตติกาล อยู่สุภาพ 2563-04-08 13:59:20