รายละเอียดเครื่องมือ(EQUIPMENT DETAIL)

เครื่องแก๊สโครมาโทรกราฟ-แมสสเปคโทรมิเตอร์ พร้อมอุปกรณ์

ความสามารถของเครื่อง/ความละเอียด

ผู้ดูแลเครื่องมือ
ชื่อผู้ดูแลเครื่องมือ หน่วยงานสังกัด หมายเลขโทรศัพท์
Natchanart thichak
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
053-943397 ต่อ 14

สร้างโดย : จริยา แก้วยานะ 2559-09-02 11:09:46

แก้ไขล่าสุดโดย : จริยา แก้วยานะ 2559-09-06 11:24:27