แสดงความคิดเห็น (COMMENT)

เครื่องปิดผนึกภาชนะแบบสูญญากาศ Vacuum sealer

  • รหัสเครื่องมือ : 3605-010-02/52/001-3020000-3103
  • ชื่อเครื่องมือ : เครื่องปิดผนึกภาชนะแบบสูญญากาศ Vacuum sealer
  • ชื่อเครื่องมือ (ภาษาอังกฤษ) : เครื่องปิดผนึกภาชนะแบบสูญญากาศ Vacuum sealer