แสดงความคิดเห็น (COMMENT)

เครื่องอบความร้อนแห้ง (ตู้อบลมร้อนระบบไฟฟ้า) Tray dryer

  • รหัสเครื่องมือ : 4430-004-17/56/00001-3020000-03102
  • ชื่อเครื่องมือ : เครื่องอบความร้อนแห้ง (ตู้อบลมร้อนระบบไฟฟ้า) Tray dryer
  • ชื่อเครื่องมือ (ภาษาอังกฤษ) : เครื่องอบความร้อนแห้ง (ตู้อบลมร้อนระบบไฟฟ้า) Tray dryer