แสดงความคิดเห็น (COMMENT)

เครื่องทดสอบแรงกดอัด

  • รหัสเครื่องมือ : 236-220860-8
  • ชื่อเครื่องมือ : เครื่องทดสอบแรงกดอัด
  • ชื่อเครื่องมือ (ภาษาอังกฤษ) : Compression tester