แสดงความคิดเห็น (COMMENT)

เครื่องวัดการเรืองแสงของสาร

  • รหัสเครื่องมือ : -
  • ชื่อเครื่องมือ : เครื่องวัดการเรืองแสงของสาร
  • ชื่อเครื่องมือ (ภาษาอังกฤษ) : Fluorescence Spectrometer