จองเครื่องมือ (EQUIPMENT BOOKING)

ตู้ดูดควัน

  • รหัสเครื่องมือ : 6630-031-051
  • ชื่อเครื่องมือ : ตู้ดูดควัน
  • ชื่อเครื่องมือ (ภาษาอังกฤษ) : Hood
  • ยี่ห้อ : Cruma
  • รุ่น : 9002-GH-AD
  • สาขาเทคโนโลยี : สาขาวิทยาศาสตร์เคมีและเภสัช
  • เทคนิคของอุปกรณ์ : เครื่องสำอาง
  • เวลาที่ยืมได้ : ตั้งแต่ 08:30:00 ถึง 16:30:00
  • ระยะเวลาที่ยืมได้ : 1 ชั่วโมง

ช่วงเวลา :
ชื่อ-สกุล :
เบอร์โทรศัพท์ :
อีเมล :
ชื่อโครงการ :
รายละเอียด :


กรุณาล็อคอินเพื่อดูประวัติ