จองเครื่องมือ (EQUIPMENT BOOKING)

UV-VIS Spectophotometer

  • รหัสเครื่องมือ : 5000000-080836-5310004
  • ชื่อเครื่องมือ : UV-VIS Spectophotometer
  • ชื่อเครื่องมือ (ภาษาอังกฤษ) : UV-VIS Spectophotometer
  • ยี่ห้อ : PGI
  • รุ่น : T80/ T80+
  • สาขาเทคโนโลยี : สาขาวิทยาศาสตร์เคมีและเภสัช
  • เทคนิคของอุปกรณ์ : เคมีวิเคราะห์
  • เวลาที่ยืมได้ : ตั้งแต่ 08:30:00 ถึง 16:30:00
  • ระยะเวลาที่ยืมได้ : 1 ชั่วโมง

ช่วงเวลา :
ชื่อ-สกุล :
เบอร์โทรศัพท์ :
อีเมล :
ชื่อโครงการ :
รายละเอียด :


กรุณาล็อคอินเพื่อดูประวัติ