จองเครื่องมือ (EQUIPMENT BOOKING)

เครื่องวิเคราะห์หาปริมาณธาตุโดยหลักการเผาไหม้ (CHNS/OAnalyzer)

  • รหัสเครื่องมือ : 6630-019-16/55/00001-3020000
  • ชื่อเครื่องมือ : เครื่องวิเคราะห์หาปริมาณธาตุโดยหลักการเผาไหม้ (CHNS/OAnalyzer)
  • ชื่อเครื่องมือ (ภาษาอังกฤษ) : Carbon,Hydrogen Nitrogen and Sulfer/Oxygen Analyser
  • ยี่ห้อ : LECO
  • รุ่น : CHN628+TruSpec Micro
  • สาขาเทคโนโลยี : สาขาวิทยาศาสตร์เคมีและเภสัช
  • เทคนิคของอุปกรณ์ : เคมีวิเคราะห์
  • เวลาที่ยืมได้ : ตั้งแต่ 08:00:00 ถึง 16:00:00
  • ระยะเวลาที่ยืมได้ : 1 ชั่วโมง

ไม่อนุญาตให้จอง


กรุณาล็อคอินเพื่อดูประวัติ