จองเครื่องมือ (EQUIPMENT BOOKING)

เครื่องวิเคราะห์โครงสร้างสารประกอบด้วยเทคนิคนิวเคลียร์เมกเนติคเรโซแนนซ์

  • รหัสเครื่องมือ : SP00006
  • ชื่อเครื่องมือ : เครื่องวิเคราะห์โครงสร้างสารประกอบด้วยเทคนิคนิวเคลียร์เมกเนติคเรโซแนนซ์
  • ชื่อเครื่องมือ (ภาษาอังกฤษ) : Fourier Transform Nuclear Magnetic Resonance Spectrometer; NMR
  • ยี่ห้อ : Bruker
  • รุ่น : AdvanceIII
  • สาขาเทคโนโลยี : สาขาวิทยาศาสตร์เคมีและเภสัช
  • เทคนิคของอุปกรณ์ : เคมีวิเคราะห์
  • เวลาที่ยืมได้ : ตั้งแต่ 08:00:00 ถึง 18:00:00
  • ระยะเวลาที่ยืมได้ : 1 ชั่วโมง

ไม่อนุญาตให้จอง


กรุณาล็อคอินเพื่อดูประวัติ