จองเครื่องมือ (EQUIPMENT BOOKING)

เครื่องวัดการดูดกลืนแสง

  • รหัสเครื่องมือ : 0005
  • ชื่อเครื่องมือ : เครื่องวัดการดูดกลืนแสง
  • ชื่อเครื่องมือ (ภาษาอังกฤษ) : UV-VIS Spectoscopy
  • ยี่ห้อ : Shimadzu
  • รุ่น : UV-1201V,UV-1601,UV-1240V
  • สาขาเทคโนโลยี : สาขาวิทยาศาสตร์เคมีและเภสัช
  • เทคนิคของอุปกรณ์ : เคมีวิเคราะห์
  • เวลาที่ยืมได้ : ตั้งแต่ 08:30:00 ถึง 16:30:00
  • ระยะเวลาที่ยืมได้ : 1 ชั่วโมง

ช่วงเวลา :
ชื่อ-สกุล :
เบอร์โทรศัพท์ :
อีเมล :
ชื่อโครงการ :
รายละเอียด :


กรุณาล็อคอินเพื่อดูประวัติ