จองเครื่องมือ (EQUIPMENT BOOKING)

เครื่องแก๊สโครมาโตกราฟฟี (GC-FID)

  • รหัสเครื่องมือ : 0003
  • ชื่อเครื่องมือ : เครื่องแก๊สโครมาโตกราฟฟี (GC-FID)
  • ชื่อเครื่องมือ (ภาษาอังกฤษ) : Gas Chromatography
  • ยี่ห้อ : -
  • รุ่น : GC-14B
  • สาขาเทคโนโลยี : สาขาวิทยาศาสตร์เคมีและเภสัช
  • เทคนิคของอุปกรณ์ : เคมีวิเคราะห์
  • เวลาที่ยืมได้ : ตั้งแต่ 07:00:00 ถึง 16:00:00
  • ระยะเวลาที่ยืมได้ : 1 ชั่วโมง

ช่วงเวลา :
ชื่อ-สกุล :
เบอร์โทรศัพท์ :
อีเมล :
ชื่อโครงการ :
รายละเอียด :


กรุณาล็อคอินเพื่อดูประวัติ