จองเครื่องมือ (EQUIPMENT BOOKING)

หม้อนึ่งฆ่าเชื้อ Autoclave

  • รหัสเครื่องมือ : 6530-003-02/55/00005-3020000-03111
  • ชื่อเครื่องมือ : หม้อนึ่งฆ่าเชื้อ Autoclave
  • ชื่อเครื่องมือ (ภาษาอังกฤษ) : หม้อนึ่งฆ่าเชื้อ Autoclave
  • สาขาเทคโนโลยี : สาขาวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี อาหาร
  • เทคนิคของอุปกรณ์ : วิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี อาหาร
  • เวลาที่ยืมได้ : ตั้งแต่ 08:30:00 ถึง 16:30:00
  • ระยะเวลาที่ยืมได้ : 1 ชั่วโมง

ช่วงเวลา :
ชื่อ-สกุล :
เบอร์โทรศัพท์ :
อีเมล :
ชื่อโครงการ :
รายละเอียด :


กรุณาล็อคอินเพื่อดูประวัติ