จองเครื่องมือ (EQUIPMENT BOOKING)

ถังหมัก ขนาด 7.5 ลิตร

  • รหัสเครื่องมือ : PIP2560
  • ชื่อเครื่องมือ : ถังหมัก ขนาด 7.5 ลิตร
  • ชื่อเครื่องมือ (ภาษาอังกฤษ) : Fermentor 7.5L
  • รุ่น : MDFT-N-7.5L
  • สาขาเทคโนโลยี : สาขาเทคโนโลยีด้านอื่นๆ
  • เทคนิคของอุปกรณ์ : เทคนิคอุปกรณ์ด้านอื่นๆ
  • เวลาที่ยืมได้ : ตั้งแต่ 08:00:00 ถึง 16:00:00
  • ระยะเวลาที่ยืมได้ : 1 ชั่วโมง

ไม่อนุญาตให้จอง


กรุณาล็อคอินเพื่อดูประวัติ