จองเครื่องมือ (EQUIPMENT BOOKING)

ชุดเยื่อเกรอง

  • รหัสเครื่องมือ : 051
  • ชื่อเครื่องมือ : ชุดเยื่อเกรอง
  • ชื่อเครื่องมือ (ภาษาอังกฤษ) : t
  • สาขาเทคโนโลยี : สาขาเทคโนโลยีด้านอื่นๆ
  • เทคนิคของอุปกรณ์ : เทคนิคอุปกรณ์ด้านอื่นๆ
  • เวลาที่ยืมได้ : ตั้งแต่ 08:00:00 ถึง 16:00:00
  • ระยะเวลาที่ยืมได้ : 1 ชั่วโมง

ช่วงเวลา :
ชื่อ-สกุล :
เบอร์โทรศัพท์ :
อีเมล :
ชื่อโครงการ :
รายละเอียด :


กรุณาล็อคอินเพื่อดูประวัติ