จองเครื่องมือ (EQUIPMENT BOOKING)

เครื่องทดสอบกำลังอัดคอนกรีต

  • รหัสเครื่องมือ : 3630007-007-01/56/00001-3020000-04102
  • ชื่อเครื่องมือ : เครื่องทดสอบกำลังอัดคอนกรีต
  • ชื่อเครื่องมือ (ภาษาอังกฤษ) : Concrete Compression Testers
  • ยี่ห้อ : ELE
  • รุ่น : EL36-4150/01
  • สาขาเทคโนโลยี : สาขาวิศวกรรมศาสตร์
  • เทคนิคของอุปกรณ์ : อื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง
  • เวลาที่ยืมได้ : ตั้งแต่ 08:30:00 ถึง 16:30:00
  • ระยะเวลาที่ยืมได้ : 1 ชั่วโมง

ช่วงเวลา :
ชื่อ-สกุล :
เบอร์โทรศัพท์ :
อีเมล :
ชื่อโครงการ :
รายละเอียด :


กรุณาล็อคอินเพื่อดูประวัติ