จองเครื่องมือ (EQUIPMENT BOOKING)

เครื่องทดสอบความแข็งระดับจุลภาค

  • รหัสเครื่องมือ : MFU-PH-009
  • ชื่อเครื่องมือ : เครื่องทดสอบความแข็งระดับจุลภาค
  • ชื่อเครื่องมือ (ภาษาอังกฤษ) : Micro-hardness Test Machine
  • ยี่ห้อ : Matsuzawa
  • รุ่น : MMT-3
  • สาขาเทคโนโลยี : สาขาวิทยาศาสตร์กายภาพและคณิตศาสตร์
  • เทคนิคของอุปกรณ์ : ฟิสิกส์
  • เวลาที่ยืมได้ : ตั้งแต่ 08:00:00 ถึง 16:00:00
  • ระยะเวลาที่ยืมได้ : 1 ชั่วโมง

ไม่อนุญาตให้จอง


กรุณาล็อคอินเพื่อดูประวัติ