จองเครื่องมือ (EQUIPMENT BOOKING)

Atomic Absorption Spectrophotometer AAS

  • รหัสเครื่องมือ : -
  • ชื่อเครื่องมือ : Atomic Absorption Spectrophotometer AAS
  • ชื่อเครื่องมือ (ภาษาอังกฤษ) : Atomic Absorption Spectrophotometer AAS
  • สาขาเทคโนโลยี : สาขาเทคโนโลยีด้านอื่นๆ
  • เทคนิคของอุปกรณ์ : เทคนิคอุปกรณ์ด้านอื่นๆ
  • เวลาที่ยืมได้ : ตั้งแต่ 11:00:00 ถึง 19:00:00
  • ระยะเวลาที่ยืมได้ : 1 ชั่วโมง

ไม่อนุญาตให้จอง


กรุณาล็อคอินเพื่อดูประวัติ