จองเครื่องมือ (EQUIPMENT BOOKING)

เครื่องวัดการดูดกลืนแสง

  • รหัสเครื่องมือ : MFU-CH-014
  • ชื่อเครื่องมือ : เครื่องวัดการดูดกลืนแสง
  • ชื่อเครื่องมือ (ภาษาอังกฤษ) : UV-Visible spectrophotometer
  • ยี่ห้อ : Perkin Elmer
  • รุ่น : Lamda 35
  • สาขาเทคโนโลยี : สาขาวิทยาศาสตร์เคมีและเภสัช
  • เทคนิคของอุปกรณ์ : เคมีวิเคราะห์
  • เวลาที่ยืมได้ : ตั้งแต่ 08:00:00 ถึง 16:00:00
  • ระยะเวลาที่ยืมได้ : 1 ชั่วโมง

ไม่อนุญาตให้จอง


กรุณาล็อคอินเพื่อดูประวัติ