จองเครื่องมือ (EQUIPMENT BOOKING)

เครื่องวัดการเรืองแสงของสาร

  • รหัสเครื่องมือ : -
  • ชื่อเครื่องมือ : เครื่องวัดการเรืองแสงของสาร
  • ชื่อเครื่องมือ (ภาษาอังกฤษ) : Fluorescence Spectrometer
  • ยี่ห้อ : PerkinElmer/LS55
  • สาขาเทคโนโลยี : สาขาวิทยาศาสตร์เคมีและเภสัช
  • เทคนิคของอุปกรณ์ : เคมีวิเคราะห์
  • เวลาที่ยืมได้ : ตั้งแต่ 08:00:00 ถึง 16:00:00
  • ระยะเวลาที่ยืมได้ : 1 ชั่วโมง

ไม่อนุญาตให้จอง


กรุณาล็อคอินเพื่อดูประวัติ