รายละเอียดประกาศ (Announce DETAIL)

(สอว.) ขอเชิญพบกับผลิตภัณฑ์นวัตกรรมของผู้ประกอบการจากอุทยานวิทยาศาสตร์ภูมิภาค ได้ในงาน "ตลาดนัดวิถีวิทย์ 2560"
วันที่ 12/22/2016 1:22:57 PM

โดย asgoon

สำนักงานเลขานุการคณะกรรมการส่งเสริมกิจการอุทยานวิทยาศาสตร์ (สอว.) ขอเชิญพบกับผลิตภัณฑ์นวัตกรรมของผู้ประกอบการจากอุทยานวิทยาศาสตร์ภูมิภาค ได้ในงาน "ตลาดนัดวิถีวิทย์ 2560" ระหว่างวันที่ 9 - 29 มกราคม 2560 ณ ตลาดคลองผดุงกรุงเกษม