รายละเอียดประกาศ (Announce DETAIL)

ขอเชิญเข้าร่วมฝึกอบรมความรู้ทางด้านทรัพย์สินทางปัญญา เรื่อง “สิทธิบัตร/อนุสิทธิบัตรและการยกร่างคำขอ” ฟรี!! วันที่ 11 – 12 กรกฎาคม 2559
วันที่ 6/15/2016 12:54:22 PM

โดย asgoon

ข่าวประชาสัมพันธ์ 

ขอเชิญทุกท่านเข้าร่วมฝึกอบรมความรู้ทางด้านทรัพย์สินทางปัญญา เรื่อง “สิทธิบัตร/อนุสิทธิบัตรและการยกร่างคำขอ” ฟรี!!
วันที่ 11 – 12 กรกฎาคม 2559 ห้อง 1402 ชั้น 14 อาคารศูนย์ทรัพยากรการเรียนรู้ (LRC) มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 
สามารถลงทะเบียนออนไลน์ได้แล้ววันนี้ที่https://goo.gl/gkcZu8 
หมดเขตรับสมัคร 
วันพุธที่ 6 กรกฎาคม 2559 
ด่วน!! จำนวนจำกัด


ที่มา : มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์