รายละเอียดประกาศ (Announce DETAIL)

การสัมนาในหัวข้อ "ขยายช่องทางธุรกิจสู่ตลาดนานาชาติผ่านฮ่องกง" โดย โครงการอุทยานวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ในวันพฤหัสบดีที่ 2 มิถุนายน 2559 ณ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี
วันที่ 5/26/2016 9:00:54 AM

โดย asgoon

มาแล้วๆ งานสัมนาดีๆในหัวข้อ 
"ขยายช่องทางธุรกิจสู่ตลาดนานาชาติผ่านฮ่องกง"
โดย โครงการอุทยานวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี
แล้วพบกัน
วันพฤหัสบดีที่ 2 มิถุนายน 2559
ณ ห้องประชุม CTB201 ชั้น 2 อาคารสำนักงานเครื่องมือกลางและปฏิบัติการเทคโนโลยีชีวภาพ
มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี
‪#‎ท่านใดสนใจสมัครได้ที่‬ 
http://goo.gl/forms/QbdCuhe3Ep42X0JW2ที่มา : https://www.facebook.com/UBU.S.Park/?fref=nf