รายละเอียดประกาศ (Announce DETAIL)

ประชาสัมพันธ์งาน NSP Innovation Fair 2016 ในระหว่างวันที่ 20 – 22 พฤษภาคม 2559 ณ ชั้น G ศูนย์การค้าเซ็นทรัลพลาซ่า เชียงใหม่แอร์พอร์ต จ.เชียงใหม่
วันที่ 5/19/2016 8:59:19 AM

โดย asgoon

อุทยานวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ขอเชิญร่วมงาน NSP Innovation Fair 2016 งานดีๆ ที่รวบรวมผลิตภัณฑ์จากเครื่อข่ายอุทยานวิทยาศาสตร์ภาคเหนือ ให้ได้เลือกชม เลือกชิมและเลือกช้อป วันที่ 20 - 22 พฤษภาคม 2559 ณ ศูนย์การค้าเซ็นทรัลพลาซ่า เชียงใหม่ แอร์พอร์ท

          อุทยานวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ในฐานะหน่วยงานบริหารจัดการอุทยานวิทยาศาสตร์ภาคเหนือ ภายใต้งบประมาณสนับสนุนจากกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี จัดงาน NSP Innovation Fair 2016 ระหว่างวันที่ 20 – 22 พฤษภาคม 2559 เวลา 10.00 – 21.00 น. ณ ชั้น G ศูนย์การค้าเซ็นทรัลพลาซ่า เชียงใหม่แอร์พอร์ต จ.เชียงใหม่ เพื่อประชาสัมพันธ์ เผยแพร่กิจกรรม และแสดงผลงานของอุทยานวิทยาศาสตร์ภาคเหนือ ตลอดจนเปิดโอกาสให้ภาคเอกชนได้เข้ามาใช้บริการกับอุทยานวิทยาศาสตร์ภาคเหนือเพิ่มมากขึ้น 
     
         ภายในงาน NSP Innovation Fair 2016  ประกอบด้วย การแสดงผลิตภัณฑ์ของภาคเอกชนที่เป็นผลสัมฤทธิ์จากการพัฒนาด้วยนวัตกรรม บูธให้คำปรึกษาการให้บริการของอุทยานฯ การเสวนาของผู้ประกอบการด้านวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและนวัตกรรม 
     
        สำหรับพิธีเปิดงานจะจัดขึ้นในวันที่ 21 พฤษภาคม 2559 เวลา 14.00 น. กล่าวรายงานความเป็นมาและวัตถุประสงค์ในการจัดงาน โดย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ธัญญานุภาพ อานันทนะ ผู้อานวยการอุทยานวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ และกล่าวเปิดงานอย่างเป็นทางการ โดย รองศาสตราจารย์ ดร.วีระพงษ์ แพสุวรรณ ปลัดกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 

          สอบถามรายละเอียดได้ที่ อุทยานวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ โทร. 0-5394-2088 ต่อ 208

ที่มา : http://www.step.cmu.ac.th/

         http://www.prcmu.cmu.ac.th/scoop_detail.php?sco_sub_id=1724