รายละเอียดประกาศ (Announce DETAIL)

เชิญเข้าร่วมรับฟังเสวนาในหัวข้อเรื่อง "การเตรียมความพร้อมผู้ประกอบการเมื่อเข้าสู่ AEC" ในวันที่ 3 เมษายน 2559 เวลา 08.00-14.00น. ณ อาคารหอประชุม 80 พรรษา มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม
วันที่ 4/1/2016 4:10:17 PM

โดย asgoon

ขอเชิญชวนอาจารย์ บุคลากร นิสิต ผู้ประกอบการและบุคคลภายนอกที่สนใจเข้าร่วมรับฟังเสวนาในหัวข้อเรื่อง 
"การเตรียมความพร้อมผู้ประกอบการเมื่อเข้าสู่ AEC"
ในวันที่ 3 เมษายน 2559 เวลา 08.00-14.00น. ณ อาคารหอประชุม 80 พรรษา มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม

โดยมีหัวข้อเสวนาดังต่อไปนี้
การพัฒนาผลิตภัณฑ์และสินค้านวัตกรรม
โดย ศาสตรารารย์ ดร.ศุภชัย ปทุมนากุล ตำแหน่ง ผู้อำนวยการอุทยานวิยาศาสตร์มหาวิทยาลัยขอนแก่น

แนวโน้มและการบุกตลาด AEC 
โดย อาจารย์ธรรมศักดิ์ อรชุนวงศ์ นักวิชาการอิสระเชี่ยวชาญด้านการตลาด

การคุ้มครองทรัพย์สินทางปัญญาใน AEC
โดย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อัครวิทย์ กาญจนโอภาษ ตำแหน่งผู้อำนวยการอุทยานวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์

ดำเนินรายการโดย รองศาสตราจารย์ ดร.เกียรติศักดิ์ ศรีประทีป ตำแหน่งผู้จัดการศูนย์ความร่วมมือกับภาคอุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยมหาสารคาม
จัดขึ้นโดย สำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดมหาสารคาม ร่วมกับ ศูนย์ความร่วมมือกับภาคอุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยมหาสารคาม


ที่มา : https://www.facebook.com/uic.msu?pnref=story