วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีร่วมชมผลงานวิจัย สิ่งประดิษฐ์ เครื่องมือต่างๆทางวิทยาศาสตร์ และข้อมูลสถิตินักวิทยาศาสตร์ที่ผ่านการค้นคว้า ศึกษา ทดลอง

บริการของเรา

นักวิทยาศาสตร์ (SCIENTISTS)
(18,711)

รวบรวม นักวิทยาศาสตร์ / นักวิจัย ในประเทศ ผู้มีความเชี่ยวชาญของแต่ละสาขาวิชา สามารถค้นหาข้อมูลเพื่อดูประวัติ และผลงานวิจัย ของแต่ละท่านได้ที่นี่

ผลงานวิจัย (RESEARCH)
(75,946)

รวบรวมผลงานวิจัยด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีทั้งประเทศ ซึ่งมีข้อมูลผลงานวิจัยที่หลากหลาย สามารถค้นหาข้อมูลเพื่อศึกษาและหาแนวทางการวิจัยได้ที่นี่

เครื่องมือ (EQUIPMENT)
(15,534)

รวบรวมข้อมูลเครื่องมือวิทยาศาสตร์ ค้นหาข้อมูลเครื่องมือวิทยาศาสตร์เพื่อการศึกษาข้อมูลความสามารถของเครื่อง วิธีใช้งานเครื่องมือรวมถึงอุปกรณ์ที่เกี่ยวข้อง ได้ที่นี่

ห้องปฏิบัติการ (LABORATORY)
(727)

รวบรวมห้องปฏิบัติการ แยกเป็นหน่วยงาน และจังหวัด ทุกภูมิภาคทั่วประเทศ สามารถค้นหาห้องปฏิบัติการใกล้เคียง เพื่อติดต่อใช้บริการกับผู้ดูแลห้องปฏิบัติการ ได้ที่นี่

บล็อก (BLOG)
(25)

แหล่งรวบรวมข้อมูล องค์ความรู้งานวิจัยจากเหล่า นักวิจัยหรือกลุ่มผู้ที่สนใจงานวิจัยต่างๆ ทุกเรื่องราว สามารถสื่อสารกันได้ทาง บล็อกแห่งนี้

กระดานถามตอบ (WEBBOARD)
(7)

ร่วมพูดคุยพบปะกับนักวิจัย กลุ่มผู้ที่สนใจในด้านต่างๆ เพื่อแลกเปลี่ยนความรู้ ความคิดเห็น ข้อเสนอแนะต่างๆ ที่จะก่อให้เกิดผลประโยชน์ต่องานวิจัยของชาติ เข้าร่วมกันที่นี่

นักวิทยาศาสตร์ (Scientist)

รวบรวมข้อมูลนักวิทยาศาสตร์ ค้นหาข้อมูลนักวิทยาศาสตร์เพื่อดูประวัติการศึกษาและผลงานวิจัยของนักวิทยาศาสตร์ ได้ที่นี่

นาย จุติพรรษ์ อนิวรรตกูล

สาขาวิทยาศาสตร์เคมีแ...
มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์

นาย ภิญโญ ชุมมณี

สาขาวิศวกรรมศาสตร์,
มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์

นาย กฤษณะ ร่มชัยพฤกษ์

สาขาวิศวกรรมศาสตร์,
มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์

นาย ปฐมพงค์ จิโน

สาขาวิศวกรรมศาสตร์,
มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์

นาง ศรัณรัตน์ คงมั่น

สาขาวิศวกรรมศาสตร์,
มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์

ผศ.ดร. ประชา ยืนยงกุล

-
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา วิทยาเขตเชียงใหม่
คลิกดูนักวิทยาศาสตร์ทั้งหมด

ผลงานวิจัย (Research)

ค้นหาข้อมูลงานวิจัยที่เราเก็บรวมรวมไว้ ทั้งงานวิจัยที่ได้รับการตีพิมพ์แล้ว งานวิจัยที่ทำสำเร็จแล้ว และงานวิจัยที่กำลังอยู่ในระหว่างการดำเนินการศึกษาและวิเคราะห์
คลิกดูผลงานวิจัยทั้งหมด

เครื่องมือ (EQUIPMENT)

รวบรวมข้อมูลเครื่องมือวิทยาศาสตร์ ค้นหาข้อมูลเครื่องมือวิทยาศาสตร์เพื่อการศึกษาข้อมูลความสามารถของเครื่อง วิธีใช้งานเครื่องมือรวมถึงอุปกรณ์ที่เกี่ยวข้อง ได้ที่นี่

เครื่องเก็บตัวอย่างอากาศแบบติด...

ห้องปฏิบัติการสำนักวิชาวิทยาศาสตร์สุขภาพ...

เครื่องตรวจวัดความร้อนแบบพื้นท...

ห้องปฏิบัติการสำนักวิชาวิทยาศาสตร์สุขภาพ...

ชุดระเหยสุญญากาศแบบหมุน

ห้องปฏิบัติการวิเคราห์อาหาร อุทยานวิทยาาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น...

เครื่องบดตัวอย่าง RT-04 ไต้หวั...

ห้องปฏิบัติการวิเคราห์อาหาร อุทยานวิทยาาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น...

เครื่องบดสมุนไพร

ห้องปฏิบัติการวิเคราห์อาหาร อุทยานวิทยาาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น...

เครื่องฮอโมจีไนซ์

ห้องปฏิบัติการวิเคราห์อาหาร อุทยานวิทยาาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น...
คลิกดูเครื่องมือวิทยาศาสตร์ทั้งหมด

ห้องปฏิบัติการ (Laboratory)

รวบรวมข้อมูลห้องปฏิบัติการ ค้นหาข้อมูลห้องปฏิบัติการเพื่อดุตำแหน่งที่ตั้งและเครื่องมื่อวิทยาศาสตร์ของห้องปฏิบัติการ ได้ที่นี่

ห้องปฏิบัติวงจรอิเล็กทรอนิกส์และวงจรดิจิ...

มหาวิทยาลัยราชภัฎเชียงราย เลขที่ 80 ม.9 ต.บ้านดู่ อ.เมือง จ.เชียงราย

ห้องปฏิบัติการสาธารณสุขศาสตร์

มหาวิทยาลัยราชภัฎเชียงราย เลขที่ 80 ม.9 ต.บ้านดู่ อ.เมือง จ.เชียงราย

ห้องปฏิบัติการวิเคราห์อาหาร อุทยานวิทยาา...

อุทยานวิทยาศาสตร์ เลขที่ 123 หมู่ที่ 16 ถนนกัลปพฤกษ์ ตำบลในเมือง อำเภอเมือง จังห...

Khon Kaen University International Pheno...

ชั้น 4 อาคารอำนวยการอุทยานวิทยาศาสตร์ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ(จ.ขอนแก่น) เลขที่ 12...

ห้องปฏิบัติการออกแบบผลิตภัณฑ์

สาขาวิชาออกแบบผลิตภัณฑ์

โรงงานต้นแบบอุตสาหกรรมพลังงานและเคมีชีวภ...

หน่วยบริการทางห้องปฏิบัติการ (Laboratory Service Unit : LSU) อาคารสิรินธรวิศวพ...
คลิกดูห้องปฏิบัติการทั้งหมด

เครือข่ายอุทยาน